PULS

En ny konferanse om innovasjon, tjenestedesign og brukermedvirkning i helsetjenesten.

Bekreftede foredragsholdere

Guro Røberg, Netlife Research

Guro er Puls-konferansens konferansier.

 

Marnie Meylor de Mooij, the Mayo Clinic Center for Innovation

Marnie Meylor de Mooij er Service Designer på the Mayo Clinic Center for Innovation.

 

Christine Bergland, direktoratet for e-helse

Christine er direktør i Direktoratet for e-helse.

 

Siri Betts-Sonstegard, IBM Watson Health

Siri Betts-Sonstegard jobber som Design Researcher & Service Designer ved IBM Watson Health, USA.

 

Kristin Romm, UiO

Kristin Lie Romm er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og spesialist i psykiatri.

 

Sune Knudsen, Dansk Design Center

Sune Knudsen er visedirektør i Dansk Design Center.

 

Lavrans Løvlie, Livework Studio

Gunnlegger av verdens første tjenestedesign- firma, Livework Studio.

 

Kjetil Bjorvatn, Choice Lab NHH

Kjetil Bjorvatn fra Choice Lab på NHH har vært professor i økonomi siden 2005.

 

Eirik Hafver Rønjum, Netlife Research

Eirik er teamleder og leder av faggruppen for Helse i Netlife Research.

 

Ingrid Johanna Fløgstad & Henriette Sagvolden

Ingrid Johanna og Henriette er nyutdannede tjenestedesignere fra AHO.

 

Mads Bjerke, Volvat Medisinske Senter

Mads er kommunikasjonssjef ved Volvat Medisinske Senter.

 

Per Olav Vandvik, Helse Sør-Øst

Daglig leder MAGIC og karrierestipendiat Helse Sør-Øst RHF. Førsteamanuensis Universitetet i Oslo.

 

Caroline Chaffin, Livework Studio

Caroline er Service Designer ved Livework studio.

 

Kjell Are Furnes, Ably Medical

Kjell-Are er gründer og CEO i Ably Medical.

 

Jan Holm, Sensio

Jan er kommersiell direktør i Sensio.

 

Erica Gibson, Telenor Digital.

Erica jobber som Head of User Research i Telenor Digital.

 

Aviv Katz, Innovation Unit

Aviv Katz har spesialisert seg innen service design, research og fasilitering av innovasjonsprosesser i offentlig sektor.