DSCF8245-1496150664

Brukermedvirkning - økt effekt for brukeren, pårørende og helsetjenesten

Pårørende har både rett til og et ønske om å medvirke, og helsetjenestene har plikt til og et behov for å involvere brukeren. Hvilke utfordringer og muligheter finnes det i spennet mellom brukeren, pårørende og helsetjenesten?


Foredragsholder

Jan Holm, Sensio

Jan er kommersiell direktør i Sensio.