Sune_B4050-1492603512

Designing health in Denmark.

Sune Knudsen skal dele erfaringer og tips fra danske helseprosjekter. Mer info kommer.


Foredragsholder

Sune Knudsen, Dansk Design Center

Sune Knudsen er visedirektør i Dansk Design Center.