image1-1492603913

Digital nytenkning og smartere organisering, takk!

Helsetjenesten er under stort press. Inntektene minker, budsjetter strupes og kravet til velferd øker. Forbrukermakten og publikumskraften rår, og kravet til medisinsk informasjon, kunnskap og teknologi blir mer sofistikert. Vi som leverandører av helsetjenester blir stilt overfor store og ressurskrevende utfordringer fremover. For å lykkes i dagens og i morgendagens Helse-Norge, må vi først og fremst erkjenne at vi må tilpasse oss pasientene, slik at vi treffer publikums behov.


Foredragsholder

Mads Bjerke, Volvat Medisinske Senter

Mads er kommunikasjonssjef ved Volvat Medisinske Senter.