Christine Bergland-1492603531

Et enklere helse-Norge.

Direktoratet for e-helse skal være en pådriver for gode e-helseløsninger. De skal tilrettelegge for én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet. I dette foredraget vil Christine Bergland legge frem mål på mellomlang og lang sikt og peke på viktige tiltak som må gjennomføres for å skape et enklere helse-Norge.


Foredragsholder

Christine Bergland, direktoratet for e-helse

Christine er direktør i Direktoratet for e-helse.