Få pasienten inn i behandlingen.

God og effektiv behandling av mennesker med alvorlig psykisk lidelse innebærer at pasienten settes i stand til å ta ansvar for deler av egen behandling. Med en app utviklet av TIPS Sør-Øst vil pasient og behandler sammen kunne sette opp et best mulig opplegg for den enkelte: Det kan handle om monitorering av søvn, registring av effekt av medisiner, kognitive øvelser eller fysisk aktivitet.

Verktøyet er også ment å hjelpe pasienten i hverdagen. ”Jeg går i behandling en gang i uken, men livet mitt lever jeg jo mellom behandlingene”, sier en av pasientene vi jobbet sammen med under utviklingen av appen. Med skreddersydd informasjon og støtte integrert i mobilen vi alltid har tilgjengelig, tar vi behandlingen ut av terapirommet og inn i livet.


Foredragsholdere

Eirik Hafver Rønjum, Netlife Research

Eirik er teamleder og leder av faggruppen for Helse i Netlife Research.

 

Kristin Romm, UiO

Kristin Lie Romm er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og spesialist i psykiatri.