1402904687-1485355124-1492604339

Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere.

Tallenes tale: det norske helsesystemet vil bryte sammen hvis vi ikke leverer mer for mindre. Heldigvis finnes det løsninger. Framtidens virkelig store gevinster i helsevesenet ligger ikke i mer avansert behandling, men i hvordan vi kan levere tjenestene mer effektivt. Løsningen ligger i å utløse den enorme verdien som ligger i å få hver enkelt innbygger til å bruke samfunnets ressurser bedre enn i dag.

Det handler om å designe helsetjenester som møter pasienter og pårørendes behov for enkelhet, selvbestemmelse og god støtte til å ta eget ansvar. Gjort riktig, vil vi som innbyggere oppleve et åpnere helsesystem, samtidig som besparelsene vil bli massive.

Lavrans vil presentere nøklene til å sette folk i stand til å bli høyproduktive pasienter, og vise eksempler på hvordan design kan bidra til dette i praksis.


Foredragsholder

Lavrans Løvlie, Livework Studio

Gunnlegger av verdens første tjenestedesign- firma, Livework Studio.