iPhoto Library-1492605196

Adferdsøkonomi i helsetjenesten: Hvordan ta bedre beslutninger?

Bjorvatn vil i foredraget gi oss en introduksjon til adferdsøkonomi, og gi eksempler fra forskning på hvordan brukermedvirkning kan endre adferd.


Foredragsholder

Kjetil Bjorvatn, Choice Lab NHH

Kjetil Bjorvatn fra Choice Lab på NHH har vært professor i økonomi siden 2005.