deMooij_Marnie-1491900420

Improving the prenatal patient experience.

Marnie Meylor de Mooji jobber som Service Designer på the Mayo Clinic Center for Innovation, der hun designer verktøy for å forbedre pasient-, pårørende- og ansattopplevelsen. Hun var lead designer på "the OB nest project" - et prosjekt om lavrisiko prenatal behandling av gravide med fokus på velvære. Det er første gang OB nest project blir presentert i Norge.


Foredragsholder

Marnie Meylor de Mooij, the Mayo Clinic Center for Innovation

Marnie Meylor de Mooij er Service Designer på the Mayo Clinic Center for Innovation.