Per Olav Vandvik-1491900803

Hva med litt magi i helsehverdagen?

Kvalitetssikret kunnskap om diagnostikk og behandling av pasienter når ikke ut til frontlinjene i klinikken raskt nok eller godt nok. Digitalisering og nye standarder for troverdige retningslinjer kan løse problemene. MAGICapp er internasjonalt ledende på dette feltet. I partnerskap med blant annet The BMJ og Cochrane bygger MAGIC et økosystem for digital og troverdig kunnskap for helsetjenesten.


Foredragsholder

Per Olav Vandvik, Helse Sør-Øst

Daglig leder MAGIC og karrierestipendiat Helse Sør-Øst RHF. Førsteamanuensis Universitetet i Oslo.