Caroline Chaffin-1491898337

Caroline Chaffin, Livework Studio

Caroline er Service Designer ved Livework studio.

Caroline er Service Designer ved Livework studio hvor hun hjelper kunder med å se tjenesten sine fra et ”utsiden-inn” perspektiv for å identifisere hva som kan gjøre størst forskjell for brukerne, hva som kan styrke forretningen og hvordan organisasjon kan levere tjenester som møter reelle behov. Som service designer er hun involvert i alle designfasene; fra tidlig innsiktsarbeid med organisasjon, ansatte og brukere – til samskapende prosesser, og detaljering av endelig løsning.

Caroline har over 8 års erfaring fra offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt, og jobbet senest som service designer ved det anerkjente sykehuset Mayo Clinic i USA. Hennes unike faglige bakgrunn bidrar til at hun låner de beste metoder og verktøy fra ulike fagfelt for å sørge for optimal tjenesteleveranse.

Som utdannet sykepleier med en Master i Business og administrasjon med fokus på tjenestedesign og innovasjon, ønsker Caroline å inspirere andre med helsefagligbakgrunn til å jobbe brukersentrert med innovasjon og vil dele sine erfaringer på PULS.


Foredrag