Christine Bergland

Christine Bergland, direktoratet for e-helse

Christine er direktør i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016. Bergland etablerte og ledet divisjon for e-helse og IT i Helsedirektoratet. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. I tillegg har hun etablert nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren.

ENGLISH

Christine Bergland is the director at the Norwegian Directorate of eHealth. Among other things she has been responsible for the implementation of major national projects such as the automatic health care exemption card, e-prescription, helsenorge.no and the so-called Summary Care Record.


Foredrag