Eirik

Eirik Hafver Rønjum, Netlife Research

Eirik er teamleder og leder av faggruppen for Helse i Netlife Research.

Eirik jobbet tidligere med digital strategi i Helsedirektoratet, og ledet blant annet arbeidet med felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten og digitalisering av medisinskfaglige retningslinjer.

ENGLSH

Eirik is a team leader and head of the occupational group of Health in Netlife Research. He previously worked with digital strategy at the Directorate of Health and led the work regarding joint network solutions for the specialist health services and the digitization of medical professional guidelines.


Foredrag