Erica headshot (1)

Erica Gibson, Telenor Digital.

Erica jobber som Head of User Research i Telenor Digital.

Tidligere jobbet hun som medisinsk etnograf på David Druker Center for Health Systems Innovation i Palo Alto, California. Før hun entret tech-industrien i California, jobbet hun som professor i medisinsk antropologi og kjønnsstudier ved universitetet i South Carolina. Der forsket hun på kryss-kulturelle ulikheter i graviditets- og fødselsopplevelsene til kvinner fra hele verden. I 2013 gjennomførte hun et TED-foredrag.


Foredrag

A Prescription for User Research.

Erica Gibson will take us on a short journey explaining user research and its importance using stories from her work as a medical anthroplogist both in academia and tech.