_MG_5602 – Kopi

Ingrid Johanna Fløgstad & Henriette Sagvolden

Ingrid Johanna og Henriette er nyutdannede tjenestedesignere fra AHO.

Ingrid Johanna og Henriette har felles interesse for hvordan design kan påvirke adferd, sosialt liv og være gunstig for samfunnet. Ingrid har en BA i sosialantropologi fra før og Henriette har studert marketing.

Prosjektet "Reframing sexual health" utforsker hvordan en statlig helsetjeneste kan nå ut til og aktivere unge voksne i aldersgruppen 20-30 til å ta vare på seksualhelsen sin i et forebyggende stadie. Ved bruk av metoder fra tjenestedesign har de skapt et designforslag med intensjon om å fylle dagens "gap" mellom helsesektoren og helse i hverdagslivet. Tjenestekonseptet 6-om-dagen beveger seg ut av legekontoret og promoterer seksualhelse som en positiv ressurs i menneskers liv, på lik linje med hvordan offentlig helse promoterer kosthold og fysisk aktivitet.


Foredrag