Kristin Romm

Kristin Romm, UiO

Kristin Lie Romm er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og spesialist i psykiatri.

Kristin leder en regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, TIPS Sør- Øst, ved Oslo universitetssykehus. Kristin er involvert i flere forskningsprosjekter relatert til psykosebehandling. De siste årene har hun også jobbet med tjenestedesign og innovasjon innenfor mental helse.

ENGLISH

Kristin Lie Romm is an associate professor at the University of Oslo and specialist in psychiatry. Kristin is involved in several research projects related to psychosis treatment. In the recent years she has also worked with service design and innovation within mental health


Foredrag