1402904687-1485355124

Lavrans Løvlie, Livework Studio

Gunnlegger av verdens første tjenestedesign- firma, Livework Studio.

Han har hjulpet organisasjoner som Oslo Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Helsedirektoratet, Janssen, Johnson & Johnson, Samsung, Telenor og Digitaliseringsstyrelsen i Danmark i arbeide med brukermedvirkning, design og innovasjon av tjenester. Lavrans har vært lærer ved en rekke universiteter i Europa, og er medforfatter av bøkene «Service Design – from Insight to Implementation» og «Service Design for Business”. Liwework Studios har kontorer i Oslo, Rotterdam, São Paulo og London.

ENGLISH

Lavrans Løvlie is the founder of the world's first service design company, Livework Studio. He has helped organizations such as Oslo University Hospital, Vestfold Hospital, the Directorate of Health, Janssen, Johnson & Johnson, Samsung, Telenor and the Danish Agency for Digitisation in their work with user involvement, design and innovation of services.


Foredrag