image1

Mads Bjerke, Volvat Medisinske Senter

Mads er kommunikasjonssjef ved Volvat Medisinske Senter.

Mads har lang erfaring med kommunikasjonsarbeid fra både offentlig og privat helsesektor, med særlig vekt på digitale pasient- og brukeropplevelser. De siste seks årene har han jobbet som kommunikasjonssjef og Head of Digital Marketing ved Volvat. Før han kom til Volvat jobbet Mads som kommunikasjonsleder ved et kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander ved Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus.

Mads har ledet flere tunge og tverrfaglige digitale prosjekter, samt redaksjonelle samarbeid med blant andre Helsedirektoratet og Nordisk Råd.


Foredrag