deMooij_Marnie

Marnie Meylor de Mooij, the Mayo Clinic Center for Innovation

Marnie Meylor de Mooij er Service Designer på the Mayo Clinic Center for Innovation.

Marnie designer verktøy for å forbedre pasient-, pårørende- og ansattopplevelsen. Hun var lead designer på "the OB nest project" - et prosjekt om lavrisiko prenatal behandling av gravide med fokus på velvære. Marnie har også jobbet med forskningsprosjekter om studenthelse, innbyggerhelse, behandler-velvære og utbrenthet og pasient-sentrert behandlingsplanlegging.

Mayo Clinic er en velrennomert amerikansk nonprofit organisasjon som har som visjon å alltid sette pasientens behov først. The Mayo Clinic ble etablert av William Worrall Mayo i Rochester, USA i 1864. Klinikken lever i beste velgående og har i dag 4500 leger og forskere og over 50.000 helsepersonell på sine klinikker.

ENGLISH

Marnie Meylors de Mooij is a service designer at the Mayo Clinic Center for Innovation where she designs tools to improve the patient, next of kin- and employee experience. Marnie has also worked with research projects on student health, inhabitant health, treatment wellbeing and burnout and patient-centered treatment planning.


Foredrag