Per Olav Vandvik

Per Olav Vandvik, Helse Sør-Øst

Daglig leder MAGIC og karrierestipendiat Helse Sør-Øst RHF. Førsteamanuensis Universitetet i Oslo.

Per Olav er sykehuslegen som de siste 14 år har brukt mesteparten av sin tid på å sikre at helsepersonell og pasienter har tilgang til beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap om diagnostikk og behandling.

Han leder MAGIC- et internasjonalt forsknings- og innovasjonsprogram og norsk start-up der MAGICapp fungerer som som forfatter- og publiseringsplattform. MAGIC bygger nå “a digital and trustworthy evidence ecosystem to increase value and reduce waste in health care and research”. Per har i tillegg karrierestipendiat hos Helse Sør-Øst RHF også er han førsteamanuensis i Universitetet i Oslo.


Foredrag