Sune_B4050

Sune Knudsen, Dansk Design Center

Sune Knudsen er visedirektør i Dansk Design Center.

Sune Knudsen har jobbet i krysningsfeltet mellom design, innovasjon og strategi i Danmark og internasjonalt i mange år. Hans hovedfokus er og har vært å utvikle prosjekter, metoder og institusjoner - alltid med et ønske om å lytte til og skape effekt for brukerne.

Sune Knudsen er ansvarlig for Dansk Design Centers projekter og programmer om design i helsesektoren blant annet prosjekter om scenarier for fremtidens helse 2050 og om innovasjonsstrategien for den danske hovedstadsregionen.

Sune er utdannet cand. scient. pol fra Københavns Universitet og medforfatter av to bøker om endring i offentlige sektor. Han er en etterspurt foredragsholder nationalt og internationalt. På PULS skal han dele sine erfaringer og tips fra danske helseprosjekter med foredraget "Designing health in Denmark".

ENGLISH

Sune Knudsen is the vice director of the Danish Design Center. For many years he has worked at the intersection of design, innovation and strategy - both in Denmark and internationally. He is responsible for all projects and programs regarding design within the health sector, and at PULS he will be sharing his experiences and tips from Danish health projects.


Foredrag