Partners

PULS-konferansen arrangeres av Netlife Research og Livework Studio med uvurderlig støtte og hjelp fra:

TEKNAs helseutvalg: Tekna – Teknisk naturvitenskaplig forening har 72 000 medlemmer som hver dag jobber med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Med et mer teknologitungt helsevesen blir også teknologens rolle i helsevesener stadig viktigere. Vi kjemper for implementering av ny teknologi og nye løsninger i helsevesenet - og dette må skje i prosjekter der både teknologer, helsepersonell, leverandører og brukere jobber godt sammen.

Oslo Medtech is a health technology cluster, dedicated to accelerate and support the development of new medtech and eHealth products, services and innovative solutions for the Norwegian and global health care market

CSI is a coordinated effort by the Norwegian School of Economics (NHH) to focus on the innovation challenges facing the service sector.

DoGa (Design og Arkitektur Norge) er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.